Αρχείο Διαβουλεύσεων (ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ)

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ (2η Διαβούλευση) (Παρατηρήσεις έως και 28-02-2019)

PHILIPS ΕΛΛΑΣ ΑΕBE 1, 2 (Αποστολή Παρατηρήσεων 26-02-2019)

SIEMENS HEALTHCARE AEBE 1, 2 (Αποστολή Παρατηρήσεων 27-02-2019)

ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ ΑΕΒΕ 1, 2 (Αποστολή Παρατηρήσεων 28-02-2019)

FUJIFILM HELLAS Α.Ε. 1, 2, 3, 4 (Αποστολή Παρατηρήσεων 28-02-2019)

GE HEALTHCARE A.E. 1, 2 (Αποστολή Παρατηρήσεων 28-02-2019)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. 1, 2, 3 (Αποστολή Παρατηρήσεων 28-02-2019).     Τέλος Διαβούλευσης.

MONITORS ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΟΝΑΔΑΣ (1η Διαβούλευση) (Παρατηρήσεις έως και 18-02-2019)

ΑΝΤΙΣΕΛ - ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή Παρατηρήσεων 18-02-2019)

INTER MEDICA - ΕΜΜ. Τ. ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ 1, 2 (Αποστολή Παρατηρήσεων 18-02-2019)

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή Παρατηρήσεων 18-02-2019)

SANTAIR Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή Παρατηρήσεων 18-02-2019).   Τέλος Διαβούλευσης.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ (1η Διαβούλευση) (Παρατηρήσεις έως και 18-02-2019)

SIEMENS HEALTHCARE AEBE 1, 2 (Αποστολή Παρατηρήσεων 14-02-2019)

ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ ΑΕΒΕ 1, 2 (Αποστολή Παρατηρήσεων 15-02-2019)

GE HEALTHCARE A.E. 1, 2 (Αποστολή Παρατηρήσεων 18-02-2019)

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή Παρατηρήσεων 18-02-2019)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. 1, 2, 3 (Αποστολή Παρατηρήσεων 18-02-2019)

PEGASUS HEALTH & SCIENCE S.A. 1, 2 (Αποστολή Παρατηρήσεων 18-02-2019).   Τέλος Διαβούλευσης.

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1η Διαβούλευση) (Παρατηρήσεις έως και 17-02-2019)

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή Παρατηρήσεων 12-02-2019)

SMG HEALTHCARE HELLAS A.E. 1, 2 (Αποστολή Παρατηρήσεων 14-02-2019)

GE HEALTHCARE 1, 2 (Αποστολή Παρατηρήσεων 15-02-2019)

ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή Παρατηρήσεων 15-02-2019)

SIEMENS HEALTHCARE 1, 2, 3 (Αποστολή Παρατηρήσεων 17-02-2019).   Τέλος Διαβούλευσης

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (1η Διαβούλευση) (Παρατηρήσεις έως και 17-02-2019)

ΝΤΙΑΜΕΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 1 (Αποστολή Παρατηρήσεων 13-02-2019)

Ι. Μ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή Παρατηρήσεων 14-02-2019)

ΝΕΑ ΕΠΙΜΕΝΤ ΜΕΠΕ 1, 2 (Αποστολή Παρατηρήσεων 14-02-2019)

SAFEBLOOD BIOANALITICA Α.Ε. 1, 2, 3 (Αποστολή Παρατηρήσεων 15-02-2019)

ΒΑΡΕΛΑΣ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή Παρατηρήσεων 15-02-2019).   Τέλος Διαβούλευσης.

 

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000